• Bize Ulaşın
 • (0532) 394 53 18

İHA 0 - İHA 1 Ticari Drone Pilotu Eğitimi

İHA 0 - İHA 1 Ticari Drone Pilotu Eğitimi

İNSANSIZ HAVA ARACI

İHA0 - İHA1 Ticari Drone Pilot Lisans Eğitimleri

 

 


Genel Bilgi

Ticari Pilot Lisansı sadece SHGM Yetkili Kuruluşları tarafından verilmektedir. TR-İHA-E-66 Belge No ile bu sertifikaları ve lisansı verme yetkimiz bulunmaktadır. Yetkili eğitim kuruluşlarını incelemek için tıklayınız.

 


Başvuru ve Önkayıt

BAŞVURU FORMU DOLDURUN, SİZİ ARAYALIM.

Önkayıt için başvuru formunu doldurmanız yeterlidir. Yetkilimiz sizinle iletişime geçecektir.

 


Ödeme

Eğitim ücretini kurumumuzun resmi hesabına havale/eft yapabilirsiniz.

İHA0 Ticari Pilot Eğitimi ücreti 400 TL + KDV
İHA1 Ticari Pilot Eğitimi ücreti 700 TL + KDV

IS BANKASI
Hesap Adı: BETUL CEMRE YILDIZ SATRANÇ
IBAN: TR890006400000134290804173

 

 


Gerekli Evraklar

Listelenen evrakları, kaydınızı takiben panel üzerinden yükleyebileceğiniz gibi kurs esnasında eğitmenimize teslim edebilirsiniz.

18 Yaşından büyük kursiyerler için:

 1. Vesikalık bir adet fotoğraf

 2. Adli Sicil (Arşiv) Kaydı (e-devletten alınabilir)

 3. B Sınıfı Sürücü Olur Sağlık Raporu (B Sınıfı Ehliyeti ile ilgisi yoktur. Aile Hekimi veya Hastanelerden alınabilir)

 

Örnek Sürücü Olur Sağlık Raporu

 

18 Yaşından küçük kursiyerler için:

 1. Vesikalık bir adet fotoğraf

 2. 18 yaşından küçükler için Muvafakatname Belgesi (18 yaşından küçükler için ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş taahhütname)

  18 yaşından küçük İHA pilot adayları için İHA Kayıt sisteminde yapılacak başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gereken Noterden alınmış Muvafakat Belgesi içeriğinde aşağıdaki metnin bulunması yeterli olacaktır.
  “Velayetimiz altında bulunan baba adı …… doğum yeri …. doğum tarihi ….. olan …… T.C Kimlik Numaralı …… isimli çocuğumuzun İnsansız Hava Aracı pilotu olmasına ve  İnsansız Hava Aracının kullanmasına rıza ve muvaffakiyetimizin bulunduğu çocuğumuzun insansız hava aracı kullanması ile ilgili olarak meydana gelebilecek kazalardan ve her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacağımızı kabul, beyan ve tahahhüt ederim.”
  Anne veya Baba Adı Soyadı imza:

 

 


Programın Amaçları

Bu kurs programını başarı ile tamamlayan kursiyerlerin

 1. İnsansız hava aracı (İHA) hakkında genel bilgi sahibi olmaları,

 2. İHA sahibi ve pilotunun sivil havacılık kuralları kapsamındaki yasal sorumluluklarını kavramaları,

 3. Hava aracının uçuş dinamiğini ve uçuş prensiplerini kavramaları,

 4. İHA operasyonları için gerekli olan temel meteoroloji bilgisine sahip olmaları,

 5. Hava trafik kontrol usullerini ve havacılık freyzyolojisini kavramaları,

 6. Uçuş operasyonunu kavramaları,

 7. Kumanda edilebilir sistemleri kavramaları,

 8. İtki sistemleri hakkında bilgi sahibi olmaları,

 9. Aviyonik sistemleri kavramaları,

 10. İHA kontrol, bakım ve onarım işlemlerini kavramaları,

 11. İHA ile emniyetli uçuş gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır.

 

 


 

Programın Uygulanması ile ilgili açıklamalar

 1. Bu kurs programı İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı’nda (SHT-İHA) belirtilen nitelikleri taşıyan ve ticari amaçlarla insansız hava aracı kullanmak isteyen bireylere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu sayede sivil havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli İHA pilotlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 2. Bu kurs programı İHA0 ve İHA1 sınıflarında yer alan insansız hava araçları ile gerçekleştirilecek ticari pilotluk faaliyetlerine yöneliktir.

 3. Program içeriğinde yer alan konuların işlenişinde anlatım, soru cevap, tartışma, beyin fırtınası, örnek olay incelemesi, bireysel çalışma, grup çalışması, gösteri, gösterip yaptırma gibi öğretim yöntem ve teknikleri uygulanacaktır. Konuların işlenişinde somuttan soyuta, basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene gibi öğrenme ilkeleri dikkate alınacaktır.

 4. Kursiyerlerin öğrenmelerinin kalıcı izli olmasını sağlamak ve öğretme-öğrenme sürecini zenginleştirmek amacıyla konuların işlenişinde eğiticinin hazırladığı ders notları, konuya ilişkin video, sunu ve şema gibi görsel ve işitsel materyaller kullanılacaktır.

 5. Program süresince iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ortam, malzeme, araç gereç ve cihazlardan kaynaklanabilecek tehlike ve risklerin giderilmesine yönelik önlemler ile operasyon esnasında İHA’yı uzaktan ya da yer kontrol istasyonundan kontrol eden pilotun güvenliği havacılık emniyeti kuralları kapsamında eğitimi veren kurum tarafından alınacaktır.

 6. Kursiyerlerin devam durumları Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilecektir.

 7. Kursiyerler İHA0 ve İHA1 seviyesi eğitimlerini birbirinden bağımsız olarak alabilirler. İHA1 eğitiminin amaç, içerik ve kazanımları İHA0 eğitimini kapsadığından İHA1 eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler İHA0 eğitimini tamamlamış kabul edilir. İHA1 eğitimini alabilmeleri için kursiyerlerden İHA0 eğitimini tamamlama şartı aranmaz.

 8. Öğretme-öğrenme sürecinde gerekli görülen durumlarda İHA teknolojileri ve uygulamalarında uzman kişiler sınıfa davet edilerek onların deneyim, düşünce ve örnek uygulamalarından yararlanılabilir.

 9. Programda yer alan uygulamalı eğitimler ve uçuş eğitimleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan SHT-İHA’da belirtilen şartları sağlayan kurum/kuruluşlar tarafından verilebilir.

 10. Kurs programının tarihi, yeri, kategorisi, kursiyer ve eğiticilerin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi ve kursa devam takip çizelgesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. (Bu işlem kurumumuz tarafından yapılmaktadır.)

 11. Kurs programı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurum/kuruluşlarında uygulanacaktır. Kurs programını uygulayan eğitim kurum/kuruluşlarının SHT-İHA’da yer alan Taahhüt Beyanı’na uymaları zorunludur.

 12. Kurs programının sonunda kursiyerlerin programın amaçlarına ulaşma düzeyleri Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı çerçevesinde yapılacak sınavlar ile belirlenecektir. Bu sınavlarda başarılı olan kursiyerlere Kurs Bitirme Belgesi düzenlenecektir.

 


Programın Süresi

Kurs programı günde en fazla 8 ders saati olarak uygulanacaktır.

İHA0 Kurs Programı

 • - Teorik Eğitim Süresi : 13 ders saati
 • - Uygulamalı Eğitim Süresi : 1 ders saati
 • - Uçuş Eğitimi Süresi : 2 ders saati
 • Toplam Eğitim Süresi : 16 ders saati

İHA1 Kurs Programı

 • - Teorik Eğitim Süresi : 26 ders saati
 • - Uygulamalı Eğitim Süresi : 2 ders saati
 • - Uçuş Eğitimi Süresi : 4 ders saati
 • - Toplam Eğitim Süresi : 32 ders saati (4 gün)

 


Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili esaslar

Kurs programının sonunda Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı çerçevesinde teorik ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Yapılacak teorik sınavda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri alan kursiyerler uygulamalı sınava girmeye hak kazanır. Uygulamalı sınavda da 100 puan üzerinden 70 ve üzeri alan kursiyerler başarılı sayılacaktır.

 


Alacağınız Sertifikalar

Kurs bitiminde 2 adet sertifika alırsınız:

 1. SHGM Onaylı Ticari Pilot Lisansı  (Ayrıca ücret alınmaz)

 2. ATC Telsiz Haberleşme Sertifikası (Ayrıca ücret alınmaz)

İHA0 ve iHA1 Eğitimlerinde bu sertifikalar dışında SHGM tarafından geçerli başka bir sertifika yoktur.

Sertifikalar ve lisansınız size eğitim bittikten sonra 15 gün içerisinde verilecektir.

Örnek Ticari Pilot Sertifikası

 

Örnek ATC Telsiz Haberleşme Sertifikası

 

 

İletişim:

iletisim@betulcemre.com

0532 394 53 18

 

İHA 0 ile İHA 1 Arasındaki Fark nedir?

İHA 0 eğitimi aldığınızda, 500 gram ağırlığa sahip cihazlardan 4 kilogram ağırlığa kadar olan cihazları ticari amaçla kullanabilirsiniz.

İHA 1 eğitimi aldığınızda, 4 kilogram ağırlığa sahip cihazlardan 25 kilogram ağırlığa kadar olan cihazları ticari amaçla kullanabilirsiniz.

Sivil Havacılık Kurumuna Ücret Ödenecek mi?

Sivil Havacılık bu ehliyet için sizden ya da firmamızdan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ne siz ne de firmamız, sizin bu ehliyetiniz için Sivil Havacılık Kurumu'na herhangi bir ücret ödemeyeceğiz. Ancak, bu durum güncellenen kanunlar nedeniyle ilerleyen dönemde değişecek olursa sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. 

Pratik Eğitimi Veriliyor mu?

Evet pratik eğitim veriyoruz. Ticari Pilot Sertifikası almanız için bu eğitimlere katılmanız zorunludur.

 

İHA Eğitimi Yaş Sınırı Var mı?

İHA 0 eğitimi için en az 12 yaşında, İHA 1 eğitimi için ise, en az 15 yaşında olmalısınız.

Kayıt Sırasında Hangi Belgeler İsteniyor?

Kimliğiniz yanınızda bulundurmanız önem arzetmektedir. Eğer 18 Yaşında değilseniz, kayıt işlemleri sırasında birinci derece bir yakınınızın size refakat ederek kaydınız sırasında hazır bulunması gerekir.

 • Adli Sicil Kaydı ( E-Devlet üzerinden kolaylıkla alınabilir. SHGM ye verilmek üzere, bu evrağı sadece kurs sırasında eğitmeninizin kontrol etmesi yeterlidir, size iade edilecektir.)
Sivil Havacılık Sistemine Hangi Evrakları Yüklemem Gerekecek?

Bu evrakları kurs almaya gelirken getirmenize ihtiyaç bulunmamaktadır, eğitiminizi tamamladığınızda sivil havacılık sistemine yüklemeniz gereken evraklardır.

 • "Sürücü Olur" ibareli Sağlık Raporu (Aile Sağlığı Merkezlerinden Alınabilir.)
 • Vesikalık Fotoğraf
 • 18 yaşından küçükler için Muvafakatname Belgesi (18 yaşından küçükler için ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş taahhütname)
Sertifikam kaç günde hazır olur?

Ticari Drone Pilotu Sertifikanızı kursunuzu tamamladıktan sonra 15 gün içerisinde alabilirsiniz.


 • Mithatpaşa Cd. No:5/D (Balçova Mithatpaşa İş Bankası'ndan Üçkuyular'a doğru 40 m ilerisi) Balçova / İzmir
 • (0532) 394 53 18 Hüseyin Yıldız
 • (0535) 239 72 43 Betül Cemre Yıldız
 • Fax:
 • iletisim@betulcemre.com
Copyright © 2021 l Betül Cemre Akademi All rights reserved.