• 0532 394 53 18  |
 • iletisim@betulcemre.com  |

 Akıl ve Zeka Oyunları Eğitim Merkezi

Özel Kampanyalar / Gelişim Oyunları Seti

Gelişim Oyunları Seti

Yaş Grubu   : 4 – 7 yaş arası
Uygulama    : Bireysel
İçindekiler   : 4 kitap, 4 ahşap uygulama materyali, 1 öğretmen klavuzu, 1 aile broşürü
Ürün Kodu  : NEP001101
ISBN            : 9786058583900


Gelişim Oyunları Seti, 4-7 yaş çocuklarının bireysel gelişimlerini (beceri ve algı seviyeleri ne olursa olsun) desteklemek amacıyla uzman psikologlar, pedegoglar ve okulöncesi eğitim uzmanları tarafından hazırlanmıştır.

İstanbul ve Anadolu’da hem MEB okullarında hem de Özel Kolejlerin okulöncesi bölümlerinde 1,5 yıllık bir uygulamanın ardından NEPMAN® tarafından okullarımızın ve ailelerimizin hizmetine sunulmuştur.

 • Zihinsel, duygusal ve sosyal alanda 80'e yakın beceri ve kazanım,
  - Öğrenci aktif - Öğretmen pasif
  - 35 saatlik detaylı yıllık plan
  - Öğretmen klavuzu
  - Aile broşürü
  - Ölçme ve değerlendirme formları
  - Sınıf içi uygulama sistemleri